25 jul 2003 17:00

Inschrijvingsbewijzen voor de DIV

Op voorstel van de heer Bert Anciaux, Minister van Mobiliteit, keurde de Ministerraad de vastlegging goed van de nodige middelen voor het afsluiten van een overheidsopdracht met betrekking tot de levering van inschrijvingsbewijzen voor de Dienst voor Inschrijving van de Voertuigen (DIV).

Op voorstel van de heer Bert Anciaux, Minister van Mobiliteit, keurde de Ministerraad de vastlegging goed van de nodige middelen voor het afsluiten van een overheidsopdracht met betrekking tot de levering van inschrijvingsbewijzen voor de Dienst voor Inschrijving van de Voertuigen (DIV).

Deze opdracht, voor een bedrag van 273.858 euro, heeft meer bepaald betrekking op de levering van 1.680.000 inschrijvingsbewijzen. Dit moet de DIV in staat stellen te voorzien in haar behoeften gedurende een jaar. De offerteaanvraag werd op 23 mei 2003 gepubliceerd in het Bulletin der Aanbestedingen en in het Bijvoegsel van het Publicatieblad van de Europese Unie.