27 nov 2009 12:06

Installatie van de nieuwe regering

Vaststelling van de werking van de ministerraad

Vaststelling van de werking van de ministerraad

De ministerraad heeft een aantal maatregelen genomen voor de installatie van de regering. De ministerraad heeft vandaag de bevoegdheden van de regeringsleden vastgelegd. Die verdeling vindt u in bijhorend PDF-document in bijlage.

Voor het administratieve beheer worden de diensten van de regeringsleden aan een federale overheidsdienst gehecht:

 • Eerste minister Yves Leterme: Federale Overheidsdienst Kanselarij van
  de Eerste Minister
 • Minister van Financiën Didier Reynders: Federale Overheidsdienst Financiën
 • Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx: Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
 • Minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere: Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en
  Ontwikkelingssamenwerking
 • Minister van Werk en Gelijke Kansen Joëlle Milquet: Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
 • Minister van Begroting  Guy Vanhengel: Federale Overheidsdienst Budget  en Beheerscontrole
 • Minister van Pensioenen en Grote steden Michel Daerden: Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
 • Minister van Justitie Stefaan De Clerck: Federale Overheidsdienst Justitie 
 • Minister van KMO's Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid Sabine Laruelle: Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie 
 • Minister van Landsverdediging Pieter De Crem: Ministerie van Defensie
 • Minister van Klimaat en Energie Paul Magnette: Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu
 • Minister van Ontwikkelingssamenwerking Charles Michel: Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en
  Ontwikkelingssamenwerking
 • Minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven Inge Vervotte: Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie
 • Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen Vincent Van Quickenborne: Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie
 • Minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom: Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
 • Staatssecretaris Etienne Schouppe: Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
 • Staatssecretaris Carl Devlies: Federale Overheidsdienst Kanselarij van
  de Eerste Minister
 • Staatssecretaris Bernard Clerfayt: Federale Overheidsdienst Financiën
 • Staatssecretaris Olivier Chastel: Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
 • Staatssecretaris Melchior Wathelet: Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole
 • Staatssecretaris Jean-Marc Delizée: Federale Overheidsdienst Sociale
  Zekerheid
 • Staatssecretaris Philippe Courard: Federale Overheidsdienst Sociale
  Zekerheid
 • Regeringscommissaris Guido De Padt: Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole

De ministers namen kennis van de circulaires over de werking van de regering, van de nota's over hun statuut als regeringslid en over de procedures die ze moeten volgen voor de vermogensaangifte.