11 okt 1996 17:00

Instelling van het College van Procureurs-generaal en van het ambt van
federaal magi\- straat