30 mrt 2007 17:00

Instellingen van openbaar nut

Gelijkschakeling van hoofden van instellingen van openbaar nut met mandaten

Gelijkschakeling van hoofden van instellingen van openbaar nut met mandaten

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte goed dat de hoofden van de instellingen van openbaar nut op wie de Copernicushervorming van toepassing was, gelijk te schakelen met zij die in een FOD en openbare instelling voor sociale zekerheid een mandaat uitoefenen. De maatregel is van toepassing op drie instellingen: het federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg, het instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en het Belgisch instituut voor de postdiensten en telecommunicatie. Het ontwerp vult art 11, §1 aan van het kb van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.