23 jun 2023 16:51

Instemming met de luchtvaartovereenkomst tussen de EU en de ASEAN

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib een voorontwerp van wet goed houdende instemming met de uitgebreide luchtvaartovereenkomst tussen de lidstaten van de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten (ASEAN) en de Europese Unie.

Deze overeenkomst die op 17 oktober 2022 werd ondertekend, is gericht op:

  • eerlijke concurrentie, non-discriminatie, transparantie en gelijke concurrentievoorwaarden voor marktdeelnemers
  • de geleidelijke openstelling van de markt wat betreft toegang tot routes en capaciteit
  • het verbeteren van de connectiviteit, wat de consumenten en de economie ten goede komt

Dit is de eerste luchtvervoersovereenkomst tussen landenblokken.

De overeenkomst biedt luchtvaartmaatschappijen van de ASEAN en de EU meer kansen op het exploiteren van passagiers- en vrachtdiensten tussen en buiten beide regio's, wat het herstel van hun luchtvaartverbindingen na de coronapandemie ten goede zal komen. Passagiers kunnen uitkijken naar meer verscheidenheid aan bestemmingen, grotere vluchtfrequenties en meer reismogelijkheden tussen Zuidoost-Azië en Europa.

De overeenkomst ASEAN-EU biedt een basis voor nauwere samenwerking tussen de ASEAN en de EU op het gebied van luchtvaartveiligheid, luchtverkeersbeheer, consumentenbescherming en milieu- en sociale aangelegenheden.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.