01 mrt 2012 18:51

Instemming met de multilaterale overeenkomst voor de inrichting van een Europese Gemeenschappelijke Luchtvaartruimte

De ministerraad gaat akkoord met het voorontwerp van wet houdende instemming met de multilaterale overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap, Albanië, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Kroatië, IJsland, Montenegro, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Noorwegen, Servië, Roemenië en de Missie van de VN voor het interimbestuur in Kosovo betreffende de totstandbrenging van een Europese Gemeenschappelijke Luchtvaartruimte*.

Het gaat om het eerste globale akkoord op luchtvaartgebied sinds de goedkeuring door de Europese Raad in juni 2005 van een stappenplan om het buitenlandbeleid van de EU op het vlak van luchtvaart uit te stippelen. Er wordt een gemeenschappelijke luchtvaartruimte ingesteld die tot de buurlanden wordt uitgebreid.

Beperkingen op het vlak van frequenties, capaciteit, luchtverbindingen, vliegtuigtype of andere die voortvloeien uit bepalingen of bilaterale akkoorden van luchtvaartdiensten zijn uitgesloten (tenzij in overgangsbepalingen).

De Europese Gemeenschappelijke Luchtvaartruimte zal bijdragen tot de economische ontwikkeling en de stabilisering van de Balkanregio.

Het akkoord waarborgt ook een hoger veiligheids- en beveiligingsniveau in Europa en de uniforme toepassing van de concurrentieregels en de consumentenrechten.
* Luxemburg, 9 juni 2006.