01 mrt 2012 18:51

Instemming met de overeenkomst inzake luchtvervoer tussen de EU en de VS

De ministerraad gaat akkoord met het voorontwerp van wet houdende instemming met de Overeenkomst inzake luchtvervoer tussen de Europese Gemeenschap en de Verenigde Staten*.

De gesloten overeenkomst vervangt de bilaterale luchtvervoerovereenkomsten tussen de EU en de VS. Ze is een belangrijke eerste stap naar de oprichting van een geïntegreerde trans-Atlantische luchtvervoermarkt. Ze breidt  de mogelijkheid voor luchtvaartmaatschappijen om trans-Atlantische vluchten te exploiteren aanzienlijk uit.  De overeenkomst bevat ook samenwerkingsmaatregelen op het gebied van beveiliging, veiligheid, concurrentie, milieu en overheidssteun.

* Brussel, 25 april 2007 en Washington, 30 april 2007.