23 mrt 2017 15:25

Instemming met de overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de EU en Cuba

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed, houdende instemming met de overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten enerzijds, en de Republiek Cuba anderzijds.

De overeenkomst, opgesteld op 12 december 2016, is de eerste ooit afgesloten tussen de EU en Cuba en bepaalt het nieuwe wettelijke kader van de EU-Cuba relaties. De overeenkomst voorziet in een versterkte politieke dialoog, een verbeterde bilaterale samenwerking en de ontwikkeling van gemeenschappelijk optreden in multilaterale fora. Deze overeenkomst beoogt de ondersteuning van het overgangsproces van de Cubaanse economie en samenleving en de bevordering van de dialoog en de samenwerking met het oog op de aanmoediging van duurzame ontwikkeling, democratisering en mensenrechten en het vinden van gemeenschappelijke oplossingen voor de globale uitdagingen.

De overeenkomst valt uiteen in drie belangrijke hoofdstukken, met name politieke dialoog, samenwerking en sectorale beleidsdialoog en handel en handelssamenwerking.

Het voorontwerp wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt.