08 okt 2021 15:26

Instemming met de overeenkomst tot wijziging van de Overeenkomst van Maastricht

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès een voorontwerp van wet goed houdende de instemming met de overeenkomst tot wijziging van de Overeenkomst van Maastricht.

De Overeenkomst van Maastricht betreft een multilateraal verdrag afgesloten tussen België, Nederland, Duitsland, Luxemburg ("de vier staten") en Eurocontrol inzake de terbeschikkingstelling en exploitatie van installaties en diensten voor het luchtverkeer door Eurocontrol in het Luchtverkeersleidingscentrum Maastricht.

Aan de Overeenkomst worden enkele wijzigingen aangebracht om de bepalingen van de Permanente Commissie en de verklaring van de vier staten weer te geven en stabiel en permanent uit te voeren. De voornaamste wijzigingen hebben betrekking op:

  • de besluitvorming inzake Maastricht Upper Area Control (MUAC) en het mandaat van de directeur van MUAC om ondersteunende diensten te regelen
  • de herschikking van bepaalde kosten die gepaard gaan met het bewerkstelligen van een duurzaam evenwicht tussen de belangen van de vier staten en andere lidstaten van Eurocontrol