20 apr 2012 19:51

Instemming met de overeenkomst tussen België en Albanië, en Bosnië-Herzegovina inzake betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel

De ministerraad gaat akkoord met het voorontwerp van wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen België en Albanië, en met Bosnië-Herzegovina inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel.

De overeenkomst maakt het eenvoudiger voor de echtgenoot of echtgenote en andere gezinsleden van het huishouden van de ambtenaren en andere personeelsleden van de Albanese of Bosnië-Herzegovina diplomatieke zendingen, consulaire posten en permanente vertegenwoordigingen bij internationale organisaties om in België betaalde werkzaamheden als loontrekkende of zelfstandige te verrichten. Omgekeerd geldt hetzelfde voor de Belgische diplomatieke zendingen, consulaire posten en permanente vertegenwoordigingen in Albanië en Bosnië-Herzegovina.

* getekend in Brussel op 28 oktober 2010 en 14 oktober 2010.