04 dec 2021 09:20

Instemming met de overeenkomst tussen België en Frankrijk inzake het vervoer van lijken over land

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès akkoord met een voorontwerp van wet houdende de instemming met de overeenkomst tussen België en zijn deelgebieden en Frankrijk inzake het vervoer van lijken over land.

Deze overeenkomst, gedaan te Parijs op 9 maart 2020, houdt een afwijking in van de Overeenkomst van Straatsburg van 26 oktober 1973 inzake het vervoer van lijken. De bedoeling is om een versoepeling in te voeren van de vereisten voor de doodskisten en van de formaliteiten voor het grensoverschrijdend lijkenvervoer over land.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet houdende instemming met de  overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België, de Regering van de Vlaamse Gemeenschap, de Regering van de Franse Gemeenschap, de Regering van de Duitstalige Gemeenschap, de Regering van het Vlaamse Gewest, de Regering van het Waalse Gewest, de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Regering van de Franse Republiek inzake het vervoer van lijken over land, gedaan te Parijs op 9 maart 2020