05 okt 2012 19:51

Instemming met de overeenkomst tussen België en Kosovo over de overbrenging van gevonniste personen

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed houdende de instemming met de overeenkomst tussen België en Kosovo betreffende overbrenging van gevonniste personen*.

De overeenkomst vergemakkelijkt de overbrenging van gevonniste personen tussen België en Kosovo. Beide landen verbinden zich ertoe samen te werken om de maatschappelijke herintegratie van de gevangenen te bevorderen en om de formaliteiten bij de overbrengingsprocedure te preciseren.

Met het verdrag kunnen de Belgische burgers, veroordeeld in de Republiek Kosovo, beter worden opgevangen en krijgen ze meer reclasseringsmogelijkheden dan wanneer de volledige straf in het buitenland wordt uitgezeten.

Dankzij de ratificering van de overeenkomst zal België de bestaande goede relaties met Kosovo bestendigen en bijdragen tot een betere bilaterale gerechtelijke samenwerking met de niet-lidstaten van de Europese Unie.

*Brussel, 18 juni 2010.