31 aug 2018 17:57

Instemming met de overeenkomst tussen België en Luxemburg over het beheer en de berging van radioactief afval

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met de de overeenkomst tussen België en het Luxemburg over het beheer en de definitieve berging van het radioactief afval van Luxemburg op het grondgebied van België.

De overeenkomst, gedaan te Luxemburg op 4 juli 2016, omvat de volgende krachtlijnen:

  • de invoer van een beperkte hoeveelheid Luxemburgs radioactief afval gedurende een beperkte periode met het oog op de definitieve opslag ervan op het Belgisch grondgebied
  • België heeft het recht eenzijdig alle Luxemburgs afval te weigeren waarvan ons land het veilig beheer op zijn grondgebied niet kan verzekeren
  • het geconditioneerd Luxemburgs radioactief afval zal in België worden geborgen tot de definitieve opslag ervan met naleving van de Belgische wetgeving
  • Luxemburg verbindt zich ertoe alle huidige en toekomstige heffingen voor het langetermijnbeheer van het Luxemburgs radioactief afval te betalen
  • een clausule inzake terugwerkende kracht is voorzien met betrekking tot het Luxemburgs afval uit de periode 1995-2010 dat reeds op het Belgisch grondgebied aanwezig is
  • er is een bemiddelingsprocedure voorzien in geval van betwisting

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.