21 mrt 2012 11:11

Instemming met de overeenkomst tussen België en Servië inzake betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel

De ministerraad gaat akkoord met het voorontwerp van wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen België en Servië inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel.

De ministerraad gaat akkoord met het voorontwerp van wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen België en Servië inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel.

De overeenkomst maakt het eenvoudiger voor de echtgeno(o)t(e) en andere gezinsleden van het huishouden van de ambtenaren en andere personeelsleden van de Servische diplomatieke zendingen, consulaire posten en permanente vertegenwoordigingen bij internationale organisaties in België om betaalde werkzaamheden als loontrekkende of zelfstandige te verrichten. Omgekeerd geldt dat ook voor personeelsleden van de Belgische diplomatieke zendingen, consulaire posten en permanente vertegenwoordigingen in Servië.
Belgrado, 17 februari 2010.