28 jan 2022 17:05

Instemming met de overeenkomsten met Nederland en het Verenigd Koninkrijk inzake de uitwisseling en de bescherming van geclassificeerde informatie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès twee voorontwerpen van wet goed houdende instemming met de overeenkomsten tussen België en respectievelijk Nederland en het Verenigd Koninkrijk inzake de uitwisseling en de wederzijdse bescherming van geclassificeerde informatie.

De overeenkomsten leggen een algemeen kader vast voor de bescherming en de beveiliging van geclassificeerde informatie die tussen de twee partijen of tussen contractanten onder hun jurisdictie wordt uitgewisseld. De overeenkomsten hebben als doel een gelijkwaardige behandeling van geclassificeerde informatie te garanderen en daardoor toegang tot die geclassificeerde informatie mogelijk te maken.

De overeenkomsten zijn van toepassing op geclassificeerde informatie die wordt uitgewisseld of verstrekt in het belang van de partijen. Geclassificeerde informatie die wordt uitgewisseld in het belang van de Europese Unie of de NAVO en als dusdanig aangemerkt is, valt niet onder het toepassingsgebied van deze overeenkomsten. Hiervoor werden aparte overeenkomsten afgesloten tussen deze organisaties en hun lidstaten.

De voorontwerpen van wet worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet houdende instemming met de overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden inzake de uitwisseling en wederzijdse bescherming van geclassificeerde informatie, gedaan te Brussel, op 5 november 2019

Voorontwerp van wet houdende instemming met de overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland betreffende de bescherming van geclassificeerde informatie, gedaan te Brussel, op 1 december 2020