02 jun 2017 18:25

Instemming met de strategische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en Canada

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed houdende instemming met de strategische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten enerzijds, en Canada anderzijds.

Deze kaderovereenkomst werd in Brussel op 30 oktober 2016 ondertekend en dient de nieuwe juridische basis te worden voor de bilaterale relaties tussen de Europese Unie en Canada. De kaderovereenkomst komt in de plaats van de gezamenlijke politieke verklaring over de betrekkingen tussen de Europese Unie en Canada van 1996.

De overeenkomst voorziet in een brede en moderne juridische grondslag voor de betrekkingen tussen de Europese Unie en Canada. Ze bevat de politieke standaardclausules van de Europese Unie inzake mensenrechten, het Internationaal Strafhof, massavernietigingswapens, handvuurwapens en lichte wapens en terrorismebestrijding. De overeenkomst voorziet verder in samenwerking op het vlak van economische en duurzame ontwikkeling, justitie, vrijheid en veiligheid, en politieke dialoog. Ter opvolging van deze overeenkomst wordt een gemengd samenwerkingscomité in het leven geroepen.