20 mei 2022 14:45

Instemming met het aanvullend protocol bij het Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van de eerste minister, belast met Buitenlandse Zaken en Europese Zaken Alexander De Croo in tweede lezing een voorontwerp van wet goed tot instemming met het aanvullend protocol bij het Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme.

Het aanvullend protocol van dit verdrag stelt een aantal feiten strafbaar die verband houden met het naar het buitenland reizen met terroristisch oogmerk.

Lidstaten worden verplicht straffen te stellen op:

  • het met terroristisch oogmerk deelnemen aan een organisatie of groep
  • het krijgen van training voor terrorisme
  • het naar het buitenland reizen met terroristisch oogmerk
  • het financieren van het naar het buitenland reizen met terroristisch oogmerk
  • het organiseren of anderszins vergemakkelijken van het naar het buitenland reizen met terroristisch oogmerk

Het voorontwerp van wet werd aangepast aan het advies van de Raad van State. Het mag ter ondertekening voorgelegd worden aan de Koning, met het oog op indiening bij de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Voorontwerp van wet houdende instemming met het aanvullend protocol bij het verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme, gedaan te Riga, op 22 oktober 2015