20 jul 2018 15:20

Instemming met het aanvullend protocol van Nagoya-Kuala Lumpur over bioveiligheid

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met het aanvullend protocol van Nagoya-Kuala Lumpur over aansprakelijkheid en schadeloosstelling bij het protocol van Cartagena over bioveiligheid.

Het protocol, gedaan te Nagoya op 15 oktober 2010 en ondertekend door België op 20 september 2011 te New York in de zetel van de Verenigde Naties, heeft als doel bij te dragen aan het behoud en duurzaam gebruik van de biologische diversiteit. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de risico’s voor de gezondheid van de mens, door het vaststellen van internationale voorschriften en procedures op het gebied van aansprakelijkheid en schadeloosstelling met betrekking tot veranderde levende organismen

Het protocol voert een systeem in van administratieve aansprakelijkheid. Het dekt de schade aan de biodiversiteit veroorzaakt door grensoverschrijdende verplaatsingen van veranderde levende organismen door de aansprakelijkheid ten laste van de exploitanten te leggen, namelijk elke persoon die direct of indirect controle uitoefent over het veranderde levende organisme.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.