05 mrt 2021 16:44

Instemming met het akkoord tussen België en het Europees Ruimteagentschap over het centrum in Redu - tweede lezing

De ministerraad keurt in tweede lezing, op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès, een voorontwerp van wet goed dat instemt met het akkoord tussen België en het Europees Ruimteagentschap (ESA) over het centrum van het Europees Ruimteagentschap in Redu.

Het ESA-station in Redu heeft zijn activiteiten decennialang zijn activiteiten ontwikkeld en heeft zijn rol vastgelegd op expertisegebieden. Denk bijvoorbeeld aan de in-orbit-validatie van satellieten, of geavanceerde technologiemissies van ESA, zoals het bedienen van de PROBA-satellieten (van Belgisch design) en de ontvangst van hun gegevens. Vandaag de dag is het station van Redu een ESA-centrum geworden, met de bedoeling om missies van strategisch belang uit te voeren. Deze missies kaderen onder andere in het beveiligd gebruik van het Europese GNSS-systeem Galileo.

Het ESA-centrum bestaat ook uit een technologische pool op regionaal, nationaal en internationaal niveau. Een publiek privaat partnerschap werd gesloten tussen ESA, België en het Groothertogdom Luxemburg. Dit laat de ontwikkeling van het centrum en van de synergiën met de industrie van hoge technologie toe. Het akkoord en de bijlagen, gedaan te Brussel op 24 mei 2017, vernieuwen het samenwerkingskader tussen België en ESA. Deze vernieuwing heeft als doel het ESA-centrum in Redu en de industriële partners te laten genieten van een 'upgrading' van de infrastructuur en van de uitrustingen naar gelang de huidige behoeften van het centrum. Het akkoord zorgt voor:

  • de terbeschikkingstelling van het terrein door de Staat, uitgerust naar gelang de behoeften van ESA
  • de betrekking van de bevoegde overheden: het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) voor het gebruik van radiofrequenties en het Waalse Gewest voor de ruimtelijkeordeningsaspecten
  • de bepaling van uitsluiting- en beschermingszones om de activiteiten van het centrum te beveiligen, in het bijzonder de ontvangst en de uitzending van satellietsignaal

Bovendien bestaat er een specifieke regeling tussen de Belgische regering en ESA om het statuut en de bescherming van kritische infrastructuur aan het centrum te verlenen, conform de reglementering van de Europese Unie. De site werd uitgebreid in 2010 via een procedure tot onteigening van aangrenzende grondpercelen. Enkel verdere uitbreiding dient door een specifiek akkoord tussen België en ESA te worden bepaald. De vernieuwing van het siteakkoord tussen België en ESA wordt overigens in parallel en tegelijkertijd uitgevoerd met de vernieuwing van het zetelakkoord, gesloten in 1993. Het siteakkoord verzekert dat dit akkoord in overeenstemming blijft met het nieuwe kader van de ESA-activiteiten van het zetelakkoord.

Het voorontwerp, aangepast aan het advies van de Raad van State, wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning met het oog op indiening bij de Kamer van volksvertegenwoordigers.