19 okt 2017 16:02

Instemming met het amendement bij het Montrealprotocol inzake stoffen die de ozonlaag aantasten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed houdende instemming met het amendement bij het Montrealprotocol inzake stoffen die de ozonlaag aantasten.

Het amendement, dat op 15 oktober 2016 in Kigali werd goedgekeurd, beoogt het uitfaseren van gefluoreerde koolwaterstoffen (HFC’s), zeer krachtige broeikasgassen die vooral als koelvloeistof gebruikt worden. Door HFC’s te vervangen  door milieuvriendelijke alternatieve stoffen die eveneens de ozonlaag vrijwaren, levert men een belangrijke bijdrage in de strijd tegen de opwarming van de aarde.

Het voorontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.