10 sep 2021 16:10

Instemming met het herziene verdrag van de Raad van Europa inzake cinematografische coproductie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès een voorontwerp van wet goed houdende de instemming met het herziene verdrag van de Raad van Europa inzake cinematografische coproductie.

Het herziene verdrag, gedaan te Rotterdam op 30 januari 2017, heeft tot doel om niet enkel meer Europese maar ook internationale cinematografische coproducties te stimuleren, om zo de vrijheid van vormgeving en de vrijheid van expressie hoog te houden en de culturele verscheidenheid van de verschillende landen te verdedigen.

De herziening kadert in de ruimere doelstellingen van het UNESCO-verdrag betreffende de bescherming en de bevordering van de diversiteit van cultuuruitingen, en de doelstellingen van de Raad van Europa in het algemeen. Bovendien noopten nieuwe technologische, financiële en economische ontwikkelingen in de filmindustrie tot een herziening, om zo te kunnen inspelen op deze nieuwe ontwikkelingen en de relevantie van het raamwerk voorzien in het verdrag te kunnen verzekeren.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.