18 mei 2018 16:39

Instemming met het protocol tot wijziging van de Benelux-overeenkomst op vlak van jacht en vogelbescherming

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed tot instemming met het protocol tot wijziging van de Benelux-overeenkomst op vlak van jacht en vogelbescherming.

Het protocol, gedaan te Brussel op 17 februari 2016, brengt wijzigingen aan in zowel de jachtregelgeving als in de regelgeving met betrekking tot de vogelbescherming. Het onderdeel van de overeenkomst dat betrekking heeft op de vogels wordt gewijzigd via verschillende strikt tekstuele amendementen die de inhoud van de beschermingsmaatregelen niet wijzigen.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.