14 jun 2020 10:55

Instemming met het protocol tussen de Benelux en Armenië ter uitvoering van de overeenkomst EU-Armenië over de overname van personen zonder verblijfsvergunning

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin een voorontwerp van wet goed dat instemt met het protocol tussen de Benelux-staten en Armenië ter uitvoering van de overeenkomst tussen de EU en Armenië over de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven.

Het protocol, gedaan in Brussel op 20 juni 2018, bevat bepalingen over de volgende thema’s:

  • de aanduiding van de bevoegde autoriteiten
  • de aanwijzing van de te gebruiken grensovergangen
  • de indieningsvoorwaarden van en antwoord op terug- of overnameverzoeken
  • de afgifte van de reisdocumenten
  • de organisatie van interviews
  • de overdrachtvoorwaarden
  • de voorwaarden en procedure bij doorgeleiding
  • de verplichtingen voor de escorteurs

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet houdende instemming met het Protocol tussen de Benelux-Staten (het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden) en de Republiek Armenië ter uitvoering van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Armenië inzake de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven, opgesteld te Brussel, op 20 juni 2018