02 apr 2021 17:41

Instemming met het Protocol van Londen inzake de voorkoming van verontreiniging van de zee - tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès, in tweede lezing, een voorontwerp van wet goed tot instemming met de wijziging van het Protocol van Londen van 1996 bij het Verdrag van 1972, inzake het voorkomen van verontreiniging van de zee ten gevolge van het storten van afvalstoffen.

Het voorontwerp, aangepast aan het advies van de Raad van State, stemt in met de wijziging van artikel 6 van het Protocol van Londen, die op 30 oktober 2009 in Londen is aangenomen. Deze wijziging beoogt de offshore-export van CO2 voor geologische opslag mogelijk te maken, op voorwaarde dat de betrokken landen een overeenkomst of regeling hebben gesloten die voorziet in:

  • de bevestiging en toewijzing van verantwoordelijkheden voor het verstrekken van vergunningen tussen de uitvoerende en ontvangende landen
  • in het geval van uitvoer naar nietverdragsluitende partijen, bepalingen die minimaal gelijk zijn aan die in het Protocol

Het voorontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning, met het oog op indiening bij de Kamer van volksvertegenwoordigers.