20 okt 2016 13:37

Instemming met het Protocol voor de toetreding van Montenegro tot de NAVO

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met het protocol voor de toetreding van Montenegro tot de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO). 

Op 2 december 2015 hebben de huidige 28 lidstaten van de NAVO beslist dat Montenegro als 29ste lidstaat kon toetreden. De toetreding van Montenegro moet bijdragen tot een verhoging van de regionale veiligheid en van de veiligheid van de Alliantie in haar geheel.

Montenegro heeft een hervormingsprogramma voorgesteld met volgende verbintenissen: 

  • de versterking van de rechtsstaat
  • het verder geleidelijk verhogen van de defensie-uitgaven
  • het voeren van een informatiecampagne met het oog op de publieke steun voor de toetreding

Het toetredingsprotocol werd op 19 mei 2016 in Brussel ondertekend.

Het voorontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.