02 jun 2017 18:25

Instemming met het toetredingsprotocol van Ecuador tot de handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en Colombia en Peru

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed houdende instemming met het toetredingsprotocol van Ecuador tot de handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten enerzijds, en Colombia en Peru anderzijds.

Het toetredingsprotocol van Ecuador tot de Europese handelsovereenkomst met Colombia en Peru, gedaan in Brussel op 11 november 2016, streeft naar een toename van de economische groei, ontwikkeling en werkgelegenheid via het voorzien van verdere marktliberalisering en via het inbouwen van een hogere mate van stabiliteit en voorspelbaarheid op het vlak van de bilaterale handel en investeringen. Tegelijkertijd blijft de overeenkomst berusten op de actuele handelsstrategie van de Europese Commissie, “Trade for All – Towards a more responsible trade and investment policy” (2015) die streeft naar de promotie van een inclusieve en duurzame ontwikkeling.  

De overeenkomst zorgt voor de afschaffing van heffingen op alle industriële en visserijproducten, voor een grotere markttoegang voor landbouwproducten, voor een betere toegang tot overheidsopdrachten en diensten en voor een verdere afbouw van technische handelsbelemmeringen. De voordelen voor de Europese Unie zijn belangrijk. Zo profiteert de Europese landbouwsector van een grotere markttoegang voor haar producten en van de bescherming van ongeveer 100 geografische aanduidingen. Er zijn tevens voordelen voor de Europese Unie te verwachten in specifieke sectoren, zoals nieuwe markttoegang voor auto's en machines.

De asymmetrische overeenkomst is bovendien op maat gesneden van de ontwikkelingsbehoeften van Ecuador. De heffingen worden de komende 17 jaar geleidelijk afgebouwd, waarbij de Europese Unie op het moment van de inwerkingtreding bijna 95% van de tarieflijnen liberaliseert en Ecuador ongeveer 60%. De overeenkomst biedt Ecuador bijgevolg het voordeel van een betere toegang tot de Europese Unie voor haar belangrijke exportproducten, zoals vis, snijbloemen, koffie, cacao, fruit en noten.

De voorgestelde overeenkomst omvat eveneens het engagement om internationale verdragen inzake arbeidsrechten en milieubescherming doeltreffend te implementeren en die te monitoren, waarbij het maatschappelijk middenveld stelselmatig zal worden betrokken.

De overeenkomst zal de regionale integratie tot slot versterken, aangezien Ecuador zich nu als derde lid van de Andesgemeenschap (naast Colombia en Peru) aansluit. De overeenkomst houdt ook de mogelijkheid open voor toetreding van Bolivia, het vierde lid van de Andesgemeenschap, mocht het land dat willen.