09 jul 2021 16:03

Instemming met het Uitvoeringsprotocol tussen de Benelux en Oekraïne inzake de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès een voorontwerp van wet goed houdende de instemming met het Uitvoeringsprotocol tussen de Benelux en Oekraïne bij de Overnameovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Oekraïne.

Het Protocol, gedaan te Brussel op 17 december 2018, bevat bepalingen rond de volgende thema’s:

  • de aanwijzing van de bevoegde autoriteiten
  • de aanwijzing van de te gebruiken grensdoorlaatposten
  • de modaliteiten bij indiening van en antwoord op overnameverzoeken
  • de afgifte van de reisdocumenten
  • de organisatie van interviews
  • de modaliteiten van de overdracht
  • de voorwaarden en procedure bij doorgeleiding
  • de verplichtingen voor de escorte

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.