02 jun 2017 18:25

Instemming met het verdrag tussen België en Nederland voor de aanpassing van de grens tussen de gemeenten Eijsden-Margraten en Maastricht en de stad Wezet

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed houdende instemming met het verdrag tussen het koninkrijk België en het koninkrijk der Nederlanden voor de aanpassing van de grens tussen de Nederlandse gemeenten Eijsden-Margraten en Maastricht en de Belgische stad Wezet.

Door de normalisatie van de Maas in 1961 en door waterbouwkundige werkzaamheden in de Maas tijdens de periode 1960-1980 groeiden door aanslibbing eilandjes vast aan de oevers van de rivier, zowel aan de Nederlandse als aan de Belgische kant. België kan de ordehandhaving niet garanderen, aangezien het schiereiland enkel te bereiken is via Nederlands grondgebied. Nederland kan echter ook niet optreden, aangezien het schiereiland op Belgisch grondgebied ligt. Om de nationale administratieve bevoegdheden te verduidelijken, is het daarom noodzakelijk het tracé van de grens tussen die drie gemeenten te wijzigen.

Het verdrag met Nederland voor de aanpassing van de grens werd ondertekend op 28 november 2016, ter gelegenheid van het staatsbezoek van Koning Filip en Koningin Mathilde aan Nederland. Dit verdrag moet nog worden aanvaard door het federale parlement.