28 mei 2021 19:33

Instemming met het verdrag van de Raad van Europa inzake veiligheid bij voetbalwedstrijden en andere sportevenementen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès een voorontwerp van wet goed houdende de instemming met het verdrag van de Raad van Europa inzake een integrale benadering van veiligheid, beveiliging en diensten bij voetbalwedstrijden en andere sportevenementen.

Het verdrag – opgemaakt in Saint-Denis op 3 juli 2016 – heeft als doel dat voetbalwedstrijden en andere sportevenementen in een veilige, beveiligde en gastvrije omgeving voor alle individuen plaatsvinden. Daarvoor wordt een geïntegreerde aanpak van beveiliging, veiligheid en diensten opgesteld bij sportevenementen door een veelheid van actoren die in een geest van partnerschap samenwerken. Om een veilige en gastvrije sfeer te waarborgen binnen en buiten de stadions verplicht de conventie de overheid om:

  • publieke en private actoren (plaatselijke instanties, politie, nationale voetbalclubs en voetbalbonden en supporters) aan te moedigen om samen te werken bij de voorbereiding en de organisatie van voetbalwedstrijden
  • ervoor te zorgen dat de sportvoorzieningen voldoen aan nationale en internationale normen en voorschriften en zo een doeltreffend beheer van de menigte en veiligheid mogelijk te maken
  • veiligheids- en interventieplannen in geval van nood op te stellen, die worden getest en verfijnd tijdens regelmatig georganiseerde gezamenlijke veiligheidsoefeningen
  • ervoor te zorgen dat de toeschouwers goed worden ontvangen en behandeld gedurende het hele evenement, onder meer door het stadion toegankelijker te maken voor kinderen, ouderen en gehandicapten, en door de sanitaire en horecafaciliteiten te verbeteren

Er werden ook een aantal maatregelen bepaald om gewelddaden en wangedrag te voorkomen en te bestraffen, met inbegrip van uitsluitingsmaatregelen, sanctieprocedures in het land waar het strafbare feit is gepleegd of in het land waar de betrokkenen verblijven, of reisbeperkingen bij reizen naar het buitenland voor voetbalwedstrijden.

Door het verdrag verbinden de staten zich ertoe de internationale politiesamenwerking te versterken door een nationaal informatiepunt betreffende voetbal (NIV) aan te wijzen. Zo kunnen informatie en persoonsgegevens gemakkelijker worden uitgewisseld in het kader van internationale wedstrijden.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.