20 jul 2018 15:20

Instemming met het verdrag van de Raad van Europa tegen de handel in menselijke organen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met het verdrag van de Raad van Europa tegen de handel in menselijke organen.

Het verdrag, gedaan te Santiago de Compostella op 25 maart 2015, beoogt de preventie en bestrijding van het ongeoorloofd wegnemen van organen en van het gebruik ervan (met name voor transplantatie of voor onderzoek), alsook van het makelaarschap in organen en van de omkoping om die praktijken in de hand te werken. Het verdrag beoogt ook de bescherming van de rechten van de slachtoffers, in aanvulling op het verdrag van Warschau van de Raad van Europa betreffende de mensenhandel. Geen enkel land mag de problematiek van de orgaanhandel veronachtzamen, aangezien de ratio tussen vraag en aanbod inzake organen in meer of mindere mate aanzienlijk is al naar gelang de staat.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.