15 jul 2022 19:09

Instemming met het zetelakkoord tussen België en de IGAD

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Alexander De Croo, belast met Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, een voorontwerp van wet goed dat instemt met het zetelakkoord met de Intergovernmental Authority on Development.

De Intergovernmental Authority on Development (IGAD) ontstond in 1996 als opvolger van de Intergovernmental Authority on Drought and Development die in 1986 te Djibouti werd opgericht door een zestal Oost-Afrikaanse Staten om gezamenlijk het hoofd te bieden aan de wijdverspreide honger, ecologische degradatie en economische achteruitgang die Oost-Afrika in toenemende mate teisterden.

De actieterreinen van IGAD zijn voedselveiligheid, milieubescherming, vrede en veiligheid, economische samenwerking en regionale integratie en sociale ontwikkeling. De hoofdzetel van de Organisatie, die momenteel zeven Lidstaten telt, is gevestigd in Djibouti City.

In 2020 kondigde de Executive Secretary van IGAD de vestiging aan van een permanent vertegenwoordigingsbureau bij de EU in Brussel en verzocht hij de onderhandeling van een zetelakkoord met België.

Het betreft een standaard-zetelakkoord waarin het statuut wordt geregeld van het verbindingsbureau bij de EU van deze organisatie in Brussel, en krachtens hetwelk aan dit bureau de gebruikelijke voorrechten en immuniteiten worden toegekend waarvan de vertegenwoordigingen van internationale gouvernementele organisaties op het Belgisch grondgebied kunnen genieten.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.