25 jan 2019 16:44

Instemmingen met de overeenkomst tussen België en Moldavië ter vermijding van dubbele belasting en belastingontduiking

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met de overeenkomst tussen België en Moldavië dat de dubbele belasting vermijdt en ontduiking van de belasting naar het inkomen en naar het vermogen voorkomt. Het protocol dat deze overeenkomst wijzigt werd eveneens goedgekeurd.

Deze overeenkomst, gedaan te Brussel op 4 december 2008, volgt grotendeels het OESO-model van belastingverdrag. Het protocol van 2017 vervangt de bepaling van de overeenkomst die betrekking heeft op de uitwisseling van inlichtingen om die bepaling in overeenstemming te brengen met de internationale standaard (uitwisseling van inlichtingen op verzoek).

De overeenkomst en het protocol worden binnenkort aan het federale Parlement voorgelegd. Aangezien het om gemengde verdragen gaat moeten ze ook aan de instemming van de parlementen van de Gewesten en Gemeenschappen worden voorgelegd.