31 jan 2020 10:18

Instituut blij met uitbreiding Genderwet

Het Instituut juicht de uitbreiding van de Genderwet toe. Maar trekt tevens aan de alarmbel rond de toepassing ervan in de praktijk.

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen is o.a. verantwoordelijk voor het opvolgen van meldingen met betrekking tot discriminatie op basis van gender. Deze bevoegdheid wordt nu fors uitgebreid met de criteria vaderschap, meemoederschap, borstvoeding, adoptie en medisch begeleide voortplanting. Seksekenmerken maken eveneens deel uit van de nieuwe criteria, bovenop genderidentiteit en genderexpressie. Wie na de inwerkingtreding van de wetswijziging gediscrimineerd wordt op basis van één van deze criteria, kan gratis en in alle vertrouwen bij het Instituut terecht voor inlichtingen en juridische steun.

 “We zijn heel tevreden met de uitbreiding van de bevoegdheid en willen iedereen die zijn of haar schouders zette onder dit initiatief expliciet bedanken.” legt adjunct-directrice Liesbet Stevens uit. “Met deze uitbreiding is ook elke vorm van discussie omwille van het feit dat je kinderen hebt verboden, ongeacht hoe je kinderen kreeg, dus ook adoptie of ivf. Maar de afgelopen vijf jaar zijn het aantal meldingen bij het Instituut meer dan verdubbeld, terwijl de middelen voor deze specifieke opdracht niet verhoogd zijn. Het Instituut wil elke melding de aandacht kunnen geven die ze verdient. Met deze bijkomende bevoegdheden hopen we dat de volgende regering onze middelen navenant zal aanpassen.”

Perscontact
Tel: 02 2355331
GSM Liesbet Stevens:
0485/169139