23 apr 2020 09:18

Instituut lanceert enquête #YouToo?

Brussel, 23 april 2020 – Hoe denken Belgen over (on)gelijkheid? Hoe vaak worden ze seksistisch behandeld? Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen lanceert de nationale seksisme-enquête ‘#YouToo?’, om de ervaringen en overtuigingen van de bevolking te onderzoeken.

Hoewel seksisme een belangrijk maatschappelijk thema is, bestaan er weinig cijfers over.” legt adjunct-directrice Liesbet Stevens uit. “Deze cijfers zijn noodzakelijk om een klare kijk te krijgen op de problematiek. Daarom wil het Instituut investeren in een grootschalige bevraging, zowel bij mannen als vrouwen, in alle lagen van de bevolking.”

Het Instituut begrijpt dat mensen momenteel andere zaken aan hun hoofd hebben dan seksisme. Toch is het net nu erg belangrijk. De impact van de coronacrisis op gendergelijkheid is nog niet bekend, maar op korte termijn zijn er alvast een aantal negatieve effecten. Zoals de sterke stijging van het aantal meldingen van familiaal geweld (vaak jegens vrouwen) en de verergering van straatintimidatie. Het Instituut hoopt dat mensen net in deze moeilijke periode het belang van deze seksisme-enquête inzien.

#YouToo? is een gedegen vragenlijst die verschillende terreinen behandelt: de werkvloer, de media, het thuisfront, enzovoort. Het Instituut wil een zo breed, divers mogelijk publiek aanspreken om deze enquête in te vullen. “Dit is geen enquête exclusief voor vrouwen” onderstreept Liesbet Stevens, “Seksisme is een probleem waar iedereen mee geconfronteerd kan worden. Het is net belangrijk om te onderzoeken wat voor vrouwen én mannen de dagelijkse ervaringen met seksisme zijn. In welke context zij ermee te maken krijgen, hoe zij erover denken en ermee omgaan.”

Deelnemen kan op www.seksisme.be, in het Nederlands, Frans of Engels. Parallel met de open enquête die gericht is op de hele bevolking, wordt de vragenlijst voorgelegd aan een aselecte steekproef via het Rijksregister.


Perscontact
Tel: 0485/18 21 31

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen werd opgericht in december 2002 en is de onafhankelijke federale overheidsinstelling die instaat voor het waarborgen en bevorderen van de gelijkheid van vrouwen en mannen en de bestrijding van elke vorm van discriminatie en ongelijkheid op grond van geslacht. Het Instituut doet dit door het ontwikkelen en in praktijk brengen van een aangepast wettelijk kader en geschikte structuren, strategieën, instrumenten en acties. Het Instituut streeft naar het verankeren van de gelijkheid van vrouwen en mannen als een vanzelfsprekendheid in de samenleving en dit zowel in de mentaliteit als in het handelen. Slachtoffers en getuigen van discriminatie op grond van geslacht kunnen zich gratis en in alle vertrouwelijkheid laten informeren over hun rechten of een klacht indienen bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen via het gratis telefoonnummer 0800/12 800 of via zijn website http://igvm-iefh.belgium.be.