30 okt 2023 13:10

Instituut reageert op zaak grensoverschrijdend gedrag binnen partij Vooruit

Brussel, 30 oktober 2023 - In het dossier rond een medewerkster van politieke partij Vooruit, die slachtoffer werd van grensoverschrijdend gedrag en enkele maanden later ontslagen werd, stond het het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen het slachtoffer bij. Over dit dossier staat heel wat te lezen in de pers, waardoor het Instituut zich genoodzaakt voelt te reageren.

Vooreerst: Het Instituut wenst geen details vrij te geven over dit concrete dossier of over andere dossiers die het behandelt. Het specifieke dossier met betrekking tot de medewerkster bij Vooruit is intussen afgesloten, maar dit neemt niet weg dat het vertrouwelijk is. Wel wenst het Instituut te benadrukken dat de melder in kwestie een jaar geleden aanklopte bij het Instituut. Na verschillende contacten werd een wederzijds akkoord bereikt en een dading afgesloten. Hierin zijn, zoals dat het geval is in andere dadingen, zowel een schadevergoeding als een vertrouwelijkheidsclausule opgenomen.

Hoe gaat zo’n procedure in zijn werk? Het is de wettelijke rol van het Instituut om wie denkt slachtoffer te zijn van discriminatie op grond van onder meer geslacht en seksisme bij te staan. Het Instituut onderzoekt eerst of de melding ontvankelijk en gegrond is, analyseert daarna het dossier en geeft advies. Het Instituut weegt daarna samen met de melder af wat volgende stappen zijn. Als de melder openstaat voor bemiddeling, kan het Instituut contact opnemen met de tegenpartij en optreden als bemiddelaar om tot een wederzijds akkoord te komen, al dan niet ondersteund door een advocaat. Indien zo’n wederzijds akkoord wordt bereikt, wordt een dading afgesloten. Dit is een schriftelijke overeenkomst waarin standaard de juridische feiten van de zaak, de overeengekomen schadevergoeding en een vertrouwelijkheidsclausule staan. Indien het niet mogelijk is om tot een overeenkomst te komen, en de melder wenst naar de rechtbank te stappen, dan kan het Instituut samen met de melder optreden in rechte. Slechts 1% van de binnengekomen meldingen resulteert echter in een rechtszaak.

Het Instituut zal zich verder onthouden van enige commentaar en wenst uitdrukkelijk te vragen om de privacy van het slachtoffer in de zaak te respecteren.