25 feb 2015 08:19

Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen veroordeelt seksistische campagne die aanzet tot seksuele intimidatie van vrouwen

Brussel, 25.02.2015 – Gisteren stelde het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen de organisatoren van een wielerkoers in Vlaanderen in gebreke omwille van hun seksistische reclamecampagne. Deze campagne maakt volgens het Instituut een inbreuk uit op de antidiscriminatiewet van 10 mei 2007.

De affiche in kwestie toont de achterkant van een hostess, haar rok omhoog, en de hand van een wielrenner die dichterbij komt. Daarbij wordt gesuggereerd dat deze laatste haar in de billen gaat knijpen. De affiche doet aldus denken aan een incident bij een vorige wielerwedstrijd. Bovendien bevestigt de slogan de bedoeling van de wielrenner om de hostess in de billen te knijpen en zet wielrenners aldus aan om hetzelfde te doen.


Naar aanleiding van deze campagne brengt het Instituut de organisatoren van de wielerwedstrijd in herinnering dat de antidiscriminatiewet “ongewenst gedrag dat met het geslacht verband houdt, en tot doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast en een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd” verbiedt. Bijgevolg eist het Instituut de onmiddellijke stopzetting van de campagne en van de verdere verspreiding van de affiche.


« Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen veroordeelt elk gebruik van seksistische stereotypen, in alle domeinen, ook in reclame. Deze campagne beeldt vrouwen af als lustobject en zet aan tot seksuele intimidatie. Het Instituut is dus onmiddellijk tussengekomen.” verklaart Liesbet Stevens, adjunct-directrice van het Instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen. “Geconfronteerd met beledigende en vernederende seksistische stereotypen, dringt een mentaliteitswijziging zich op. Daarom zal het Instituut binnenkort ook met de hoofdsponsors van dit evenement contact opnemen.”


Perscontact
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
Elodie Debrumetz
gsm: 04 97 23 67 67
tel : 02 233 42 65
elodie.debrumetz@iefh.belgique.be