11 mrt 2005 16:00

Instituut voor de nationale rekeningen

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, houdende ontslag en benoeming van een lid van het wetenschappelijk comité voor de economische begroting, dat opgericht is bij het Instituut voor de nationale rekeningen (INR).

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, houdende ontslag en benoeming van een lid van het wetenschappelijk comité voor de economische begroting, dat opgericht is bij het Instituut voor de nationale rekeningen (INR).

Het ontwerp verleent ontslag aan de heer Bart Hertveldt, als lid van het comité aangeduid door het federaal planbureau, en benoemt ter vervanging de heer Filip Van Horebeek, eveneens als lid van het federaal planbureau.