01 dec 2006 16:00

Instituut voor de nationale rekeningen

Benoeming en ontslag van leden van het Wetenschappelijk comité voor de economische begroting

Benoeming en ontslag van leden van het Wetenschappelijk comité voor de economische begroting

De ministerraad keurde op voorstel van minister van Economie Marc Verwilghen de benoeming en het ontslag van leden van het Wetenschappelijk comité voor de economische begroting goed. De heer Henri Bogaert, Commissaris bij het Federaal planbureau, wordt benoemd als voorzitter van het wetenschappelijk comité voor de economische begroting. Worden benoemd als lid van het wetenschappelijk comité voor de economische begroting voor vier jaar: - mevrouw Anja Termote, attachée bij FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie; - mevrouw Liliane Turloot, attachée bij FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie; - mevrouw Frieda Donkers, adviseur bij het departement Studiën van de Nationale Bank van België; - de heer Luc Dresse, adviseur bij het departement Studiën van de Nationale Bank van België; - de heer Hendrik Larmuseau, directeur generaal bij FOD Sociale Zekerheid en openbare instellingen van Sociale zekerheid; - de heer Reginald Savage, adviseur-generaal van Financiën bij de studie en documentatiedienst van FOD Financiën; - de heer Filip Vanhorebeek, attaché bij het Federaal Planbureau; - de heer Ludo Castro, adviseur bij FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg; - de heer Jacques Ouziel, adviseur bij FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg; - de heer Karel Baeck, administrateur-generaal van de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening; - de heer Philippe Dujardin, ambtenaar van de administratie van de begroting en de controle op de uitgaven.