08 nov 2002 16:00

Instituut voor de Nationale Rekeningen

Op voorstel van de heer Charles Picqué, Minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed inzake het ontslag en de benoeming van een lid van het Wetenschappelijk Comité voor de nationale rekeningen bij het Instituut voor de Nationale Rekeningen.

Op voorstel van de heer Charles Picqué, Minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed inzake het ontslag en de benoeming van een lid van het Wetenschappelijk Comité voor de nationale rekeningen bij het Instituut voor de Nationale Rekeningen.

Het gaat over een ontwerp van koninklijk besluit houdende het ontslag, op zijn aanvraag, van Professor F. ABRAHAM (KUL) als lid van dit comité en de benoeming van Professor E. BUYST (KUL) die het mandaat van zijn voorganger zal overnemen.