21 feb 2003 16:00

Instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Werkgelegenheid, keurde de Ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit goed met betrekking tot het organieke statuut en de aanwijzing en uitoefening van de managementfuncties van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Werkgelegenheid, keurde de Ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit goed met betrekking tot het organieke statuut en de aanwijzing en uitoefening van de managementfuncties van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.

Het eerste ontwerp (*) preciseert: - de structuur van het Instituut; - de respectievelijke rollen van de raad van bestuur en van de directie; - de samenstelling van de raad van bestuur en van de directie; - de nadere regels voor de aanwijzing van de raad van bestuur; - het statuut van het personeel. Het tweede ontwerp preciseert de nadere regels voor de aanwijzing van de directie en de nadere regels voor het uitoefenen van haar mandaat. Dit zal de daadwerkelijke installatie van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen mogelijk maken. (*) heeft tot doel om het organieke statuut van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, opgericht door de wet van 16 december 2002 (BS van 31/12/2002), vast te leggen.