28 feb 2003 16:00

Instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Werkgelegenheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed houdende de benoeming van leden van de Raad van Bestuur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Werkgelegenheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed houdende de benoeming van leden van de Raad van Bestuur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.

De volgende personen worden benoemd: Worden benoemd tot effectieve leden met stemrecht van de raad van bestuur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen: Mevrouw Jihane ANNANE (F) Mevrouw Dominique DECOUX (F) De Heer François DESMET (F) Mevrouw Céline FREMAULT (F) De Heer Michel PASTEEL (F) Mevrouw Olivia P?TITO (F) Mevrouw Els VAN HOOF (N) Mevrouw Marianne VERGEYLEN (N) Mevrouw Chris VERHAEGEN (N) Mevrouw Valérie VERZELE (F) Worden benoemd tot plaatsvervangende leden met stemrecht van de raad van bestuur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen: Mevrouw Sylvie DENIS (F) Mevrouw Claudine LIENARD (F) Mevrouw Anne JUNION (F) Mevrouw Inès de BIOLLEY (F) De Heer Gilles DOUTRELEPONT (F) De Heer Bernard BLERO (F) Mevrouw Katelijn MALSLIET (N) De Heer Jan MERTENS (N) Madame Miet PRNOTE (N) Madame Isabelle SIMONIS (F) Worden benoemd tot effectieve leden met raadgevende stem van de raad van bestuur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen: Mevrouw Eliane DEPROOST De Heer Jean JACQMAIN De Heer Michel JADOT Worden benoemd tot plaatsvervangende leden met raadgevende stem van de raad van bestuur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen: Mevrouw Fatima HANINE Mevrouw Myriam VAN VAERENBERGH Mevrouw Mirjam MALDERIE Worden benoemd tot respectievelijk Voorzitterster en Vice-Voorzitter van de raad van bestuur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen: Mevrouw Marianne VERGEYLEN (N) De Heer Michel PASTEEL (F). (*) volgend op de goedkeuring door de Ministerraad van 21 februari 2003 van twee ontwerpen van koninklijk besluit met betrekking tot het organieke statuut en de aanwijzing en uitoefening van de managementfuncties van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (bericht nr. 16 van die datum).