05 jul 2018 11:27

Instituut wil sneller optreden bij seksisme op het werk

“Sommige beledigingen op de werkvloer kunnen een vorm van strafbaar seksisme uitmaken. De context waarin een belediging wordt gebruikt, moet in rekening worden gebracht om te bepalen of het woord een seksuele connotatie draagt en dus als seksistisch kan worden beschouwd”, zegt Liesbet Stevens, adjunct-directeur voor het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.

Een man schold een vrouwelijke collega op het werk en in het bijzijn van collega’s uit voor ‘mossel’. De vrouw vreesde bovendien dat de man op het punt stond om haar te slaan waardoor zij zich bedreigd voelde. Het gebruik van dat woord in combinatie met een minachtende situatie, vormden volgens het Instituut een inbreuk op de Seksismewet. De rechtbank oordeelde in haar vonnis van 6 juni evenwel dat de denigrerende context niet voldoende bewezen werd. Ze stelde dat het woord ‘mossel’ a priori wel degelijk op een vulgaire manier naar het vrouwelijk geslachtorgaan verwijst, maar ook een louter banale belediging kan vormen zonder seksuele connotatie. De rechtbank vond het onmogelijk om vast te stellen of het woord in dit dossier als een seksistische belediging gebruikt werd. Bijgevolg sprak ze de beklaagde vrij.

Het Instituut vraagt om de wetgeving aan te passen zodat het Instituut sneller kan tussenkomen in zaken van (seksuele) intimidatie op de werkvloer. Op dit ogenblik kan het Instituut enkel optreden nadat alle procedures uit de Pestwet doorlopen werden. Een wetswijziging zou het mogelijk maken dat het Instituut slachtoffers sneller kan bijstaan en ondersteunen, zoals het dat voor alle andere slachtoffers van genderdiscriminatie in een werkcontext kan doen.


Perscontact
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
Daphné Rasschaert
E-mail: daphne.rasschaert@igvm.belgie.be
Tel: +32 2 233 43 92
http://igvm-iefh.belgium.be

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen werd opgericht in december 2002 en is de onafhankelijke federale overheidsinstelling die instaat voor het waarborgen en bevorderen van de gelijkheid van vrouwen en mannen en de bestrijding van elke vorm van discriminatie en ongelijkheid op basis van geslacht. Het doet dit door het ontwikkelen en in praktijk brengen van een aangepast wettelijk kader en geschikte structuren, strategieën, instrumenten en acties.

Slachtoffers van discriminatie op grond van geslacht kunnen zich gratis en in alle vertrouwelijkheid laten informeren over hun rechten of een klacht indienen bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen via het gratis telefoonnummer 0800/12 800 of via zijn website http://igvm-iefh.belgium.be.