16 jul 2021 17:54

Integratie van de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen in de algemene beleidsnota’s

De ministerraad gaat op voorstel van eerste minister Alexander De Croo en minister van Duurzame Ontwikkeling Zakia Khattabi akkoord met de integratie van de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen in de algemene beleidsnota’s.

De ministerraad gaat ermee akkoord dat elke minister en staatssecretaris jaarlijks de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) en SDG-targets integreert in haar of zijn algemene beleidsnota’s. In dit kader wordt sterk aanbevolen een beroep te doen op een materialiteitsanalyse, waarvoor het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO) templates ter beschikking stelt. De ministerraad stemt daarbij in met het principe dat de algemene beleidsnota’s een hoofdstuk bevatten waarin expliciet de link wordt gelegd met de SDG’s en de SDG-targets. De ministerraad erkent hierbij dat de bijdrage van elk beleidsdomein verschillend zal zijn gelet op de variatie in impact die een federaal beleidsdomein kan teweegbrengen voor de SDG’s. Een beknopt narratief van de materialiteitsanalyse en extra informatie over de verwachte SDG-impact kunnen als bijlage bij de algemene beleidsnota worden opgenomen.

De ministerraad geeft de minister van Duurzame Ontwikkeling de opdracht om jaarlijks vóór 1 april een generiek syntheseverslag ter informatie aan de werkgroep beleidscoördinatie te bezorgen over de afstemming van de algemene beleidsnota’s van de regeringsleden op de SDG’s. De ministerraad vraagt dat de bevoegde werkgroep beleidscoördinatie deze oefening begin 2022 evalueert om goede praktijken en verbeteringen te identificeren in het kader van de algemene beleidsnota’s voor 2023.