13 nov 2015 14:21

Integratie van de tak gezinsbijslag van DIBISS in FAMIFED

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van protocol goed dat het aantal publieke kinderbijslagfondsen rationaliseert en daardoor de uitbetaling van de kinderbijslag via dezelfde werkprocessen laat verlopen.

Het ontwerp van protocol bepaalt dat vanaf 1 september 2016 de tak gezinsbijslag van de Dienst voor de Bijzondere socialezekerheidsstelsels (DIBISS) geïntegreerd wordt in het Federaal agentschap voor de kinderbijslag (FAMIFED). Het ontwerp concretiseert de regels op basis waarvan de opdrachten, het personeel, de gebouwen en de kinderbijslagdossiers van DIBISS aan FAMIFED zullen worden overgedragen. 

De vermindering van de dotatie van 2016, die toegekend wordt van FAMIFED aan DIBISS, zal worden beperkt tot de directe kost van het personeel van DIBISS. 

Het ontwerp van protocol is gepland tussen de federale staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap. Het ontwerp zal op de agenda van het Overlegcomité van 25 november 2015 worden ingeschreven.