13 dec 2013 19:14

Intekening op ontwikkelingscertificaten van het ontwikkelingsfonds

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Ontwikkelingssamenwerking Jean-Pascal Labille om voor een bedrag van 18,4 miljoen euro in te tekenen op de ontwikkelingscertificaten van het ontwikkelingsfonds van Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO).

Dankzij de ontwikkelingscertificaten kan de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO) kredieten en andere analoge financieringsvormen tegen marktvoorwaarden aan ondernemingen van de privésector van ontwikkelingslanden toekennen. De opdracht van de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden is de privésector in de opkomende en ontwikkelingslanden ondersteunen om economische groei en duurzame ontwikkeling mogelijk te maken in het kader van de Millenniumdoelen. Sinds 2010 heeft BIO zijn steunactiviteiten aan de privésector uitgebreid tot de financiering van infrastructuurwerken, in het bijzonder op het vlak van de hernieuwbare, duurzame en alternatieve energie en projecten van energie-efficiëntie.