28 mrt 2003 16:00

Intellectuele rechten

Op voorstel van de heer Charles Picqué, Minister van Economie, keurde de Ministerraad het voorontwerp van wet betreffende de burgerrechtelijke aspecten van de bescherming van bepaalde intellectuele rechten.

Op voorstel van de heer Charles Picqué, Minister van Economie, keurde de Ministerraad het voorontwerp van wet betreffende de burgerrechtelijke aspecten van de bescherming van bepaalde intellectuele rechten.

Dit wetsontwerp voorziet vier soorten maatregelen bestemd om de houders van intellectuele eigendomsrechten (uitvindingsoctrooien, merken, tekeningen of modellen, auteursrecht en naburige rechten, enz.) toe te laten zich doeltreffend voor de burgerlijke rechter te verzetten tegen inbreuken op hun rechten. Deze vier soorten maatregelen zijn: - de afschaffing van het verbod om de vordering tot staking in handelszaken te cumuleren met de vordering tot namaak, georganiseerd door de bijzondere wetten van intellectuele eigendom; - de procedure van beschrijvend beslag, momenteel georganiseerd door het Gerechtelijk Wetboek (*) wordt grondig hervormd; - een centralisering van het contentieus van intellectuele eigendom, voornamelijk in de handen van de rechtbank van koophandel te Brussel, voor wat betreft de materie van de uitvindingsoctrooien, aanvullende beschermingscertificaten, computerprogramma's en topografieën van halfgeleiderproducten; - de invoering van bepaalde burgerlijke rechtsvorderingen voorzien door de TRIPS-overeenkomst (**) in verschillende bijzondere wetten van intellectuele eigendom, goedgekeurd door de wet van 23 december 1994. (*) artikelen 1481 en volgende (**) TRIPS: The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights