03 dec 2004 16:00

Intelsat

Op voorstel van de heer Karel De Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van wet goed, houdende instemming met de wijzigingen aan de overeenkomst inzake de internationale organisatie voor satellietcommunicatie 'INTELSAT'. (*)

Op voorstel van de heer Karel De Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van wet goed, houdende instemming met de wijzigingen aan de overeenkomst inzake de internationale organisatie voor satellietcommunicatie 'INTELSAT'. (*)

De intergouvernementele organisatie INTELSAT 'International Telecommunications Satellite' is in 1964 opgericht om een wereldwijd systeem voor satellietcommunicatie op te zetten en te exploiteren. Het systeem telt nu meer dan twintig satellieten in een geostationaire baan rond de aarde op 42.000 km boven de evenaar en verstrekt nu over de hele wereld telecommunicatiediensten. Het satellietsysteem speelt vooral een sleutelrol voor de intercontinentale openbare telefoniediensten en voor televisieheruitzendingen in wereldomspannende televisie van alle grote actuele evenementen (bijvoorbeeld grote sportevenementen, zoals de wereldbeker voetbal en de Olympische Spelen). België was een van de grondleggers van deze organisatie. De openbare telecommunicatieoperator Belgacom is er nog altijd een actief lid van. In de jaren '60 hadden de regeringen bij de oprichting van INTELSAT gekozen voor een statuut van internationale coöperatieve vereniging met een intergouvernementeel statuut, gezien de aanzienlijke industriële risico's die de ruimtevaartindustrie inhield. De jongste jaren is er echter een volledige liberalisering van de telecommunicatiesector aan de gang. In de Europese Unie installeren zich nieuwe privé-constellaties van communicatiesatellieten en is er een beduidende technologische vooruitgang, in het bijzonder op gebied van onderzeese glasvezelkabels en technieken voor digitale datatransmissie. In die nieuwe omstandigheden drong zich een wijziging op van het statuut van de intergouvernementele organisatie INTELSAT om de voorwaarden inzake eerlijke mededinging op de telecommunicatiemarkt te vrijwaren. De vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten van INTELSAT hebben daarom in 2000 beslist om die oude organisatie grondig te hervormen door alle commerciële activiteiten en alle activa ervan, in het bijzonder de communicatiesatellieten, over te dragen aan een privé-onderneming naar Amerikaans recht, INTELSAT Ltd. Gezien het vitale belang van het INTELSAT-satellietsysteem, voornamelijk voor de minst geavanceerde landen van de wereld, zal die privé-onderneming onderworpen blijven aan het toezicht van een nieuwe organisatie met intergouvernementeel karakter, de ITSO 'International Telecommunications Satellite Organization'. De ITSO zal erover waken dat de onderneming INTELSAT Ltd. een aantal basisprincipes naleeft die garanderen dat de gebruikers in de landen die vitale verbindingslijnen nodig hebben, een niet-discriminerende toegang tot de INTELSAT-satellieten behouden. De zetels van de intergouvernementele organisatie ITSO en van de privé-onderneming INTELSAT Ltd. blijven in Washington D.C. in de Verenigde Staten. De jongste jaren hebben twee andere intergouvernementele organisaties voor ruimtecommunicatie al een vergelijkbare herstructurering doorgemaakt. Het gaat om INMARSAT dat mobiele satellietdiensten, vooral aan boord van schepen, levert en EUTELSAT dat satellietcommunicatiediensten in de regio van het Europese continent verstrekt. Het wetsontwerp heeft als doel de wijziging van de INTELSAT-overeenkomsten door België goed te keuren. De grondige reorganisatie ligt in de lijn van de politieke doelstellingen die al jarenlang in de telecommunicatiesector worden nagestreefd, zowel op Belgisch niveau als in de context van de Europese Unie. (*) aangenomen te Washington op 17 november 2000.