12 mrt 2004 16:00

Interculturele dialoog

De Ministerraad heeft akte genomen van de nota van mevrouw Marie Arena, Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansenbeleid, rond de Interculturele Dialoog.

De Ministerraad heeft akte genomen van de nota van mevrouw Marie Arena, Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansenbeleid, rond de Interculturele Dialoog.

Om deze Interculturele Dialoog in goede banen te leiden werd een onafhankelijke Commissie in het leven geroepen, die samengesteld is uit 22 leden van verschillende horizonten (veldwerkers, intellectuelen,enz.). Deze Commissie voor de Interculturele Dialoog, die zal worden voorgezeten door de Ministers van Staat Roger Lallemand en Annemie Neyts, zal in haar taak worden bijgestaan door het Centrum voor Gelijke Kansen, dat op dit gebied over heel wat ervaring beschikt. Tegen februari 2005 moet de Commissie voor de Interculturele Dialoog een verslag opstellen over hoe het in België gesteld is met burgerschap en pluralisme. In datzelfde verslag moet zij tevens aanbevelingen doen voor een verbetering van het "Samen leven"-beleid.