26 jun 1998 17:00

Interdepartementaal begrotingsfonds ter bevordering van de werkgelegen
heid