03 feb 2006 16:00

Interdepartementale commissie duurzame ontwikkeling

Samenstelling van de Interdepartementale commissie duurzame ontwikkeling

Samenstelling van de Interdepartementale commissie duurzame ontwikkeling

De Ministerrraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende ontslag en benoeming van de leden van de Interdepartementale Commissie duurzame ontwikkeling. Het ontwerp is een voorstel van mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van Begroting en Consumentenzaken, en mevrouw Els Van Weert, Staatssecretaris voor Duurzame ontwikkeling en Sociale economie. Men verleent eervol ontslag aan: - Luc Mabille, vertegenwoordiger van de Minister van Financiën, - Eric Houtman, vertegenwoordiger van de voormalige Minister van begroting en Overheidsbedrijven, - Pascal Grégoire, vertegenwoordiger van de Minister van Buitenlandse zaken, - Wim Van Damme, vertegenwoordiger van de voormalige Minister van werk en Consumentenzaken, - Serge Cornet, vertegenwoordiger van de Minister van Leefmilieu en pensioenen. - Nathalie De Bonte, vertegenwoordiger van de voormalige Staatssecretaris voor Informatisering van de Staat. Voor de nog resterende periode benoemt men: - Catherine Lejeune, vertegenwoordiger van de Minister van Financiën, - Danny Venus, vertegenwoordiger van de voormalige Minister van begroting en Consumentenzaken, - Bruno Van Der Pluijm, vertegenwoordiger van de Minister van Buitenlandse zaken, - Peter Loncke, vertegenwoordiger van de Minister van Leefmilieu en pensioenen, - Robbie Scout, vertegenwoordiger van de Minister van werk, - Erik Van Meensel, vertegenwoordiger van de Staatssecretaris voor Overheidsbedrijven.